Семинари

Практически семинар
Само за мастери на школа "Атлантис" преминали "Ментална терапия"
Уникална система за телесно, душевно и духовно изцеление на човек, позитивна трансформация на личността и промяна съдбата на човек! Този семинар представлява оригинална комбинация от техники, включващи ментална терапия, Рейки и тета-лечение, провеждани с помощта на Духовния помощник и допълнена с мои авторски практики.
Практически семинар
Уникален древен метод за изцеление, който винаги има прекрасен резултат! Методът е свързан с освобождаването на болните органи от застояла, "болна" кръв, посредством вендузи, поставени върху предварително направени повърхностни разрези на кожата. В резултат на това в болния орган се възстановява кръвообръщението и обменните процеси, премахват се застойните явления и болният орган се изпълва със свежа артериална кръв, което води до бързо възстановяване на функциите му. Методът „Хиджама“ бързо и успешно се справя с много заболявания, включително и тежки, пред които съвременната медицина е безсилна!
Практически семинар
Уникален метод за възстановяване функциите на главния мозък, за излекуване и подмладяване на организма! Подходящ за масажисти, остеопати, рехабилитатори, кинезитерапевти и други специалисти, работещи в сферата на здравеопазването!
Курс - посвещение
Уникална система за работа с Ангелите, основаваща се на знанията за Ангелската символика. Оригинални древноатлантийски практики. Ангелска терапия за Телесно, Душевно и Духовно изцеление. Лечение на животни и растения, работа с проблемни жизнени ситуации. Хармонизиране на отношенията. Успех в работата и кариерата. Подобряване на материалното благополучие. Общуване и взаимодействие с Ангела-Хранител. Ангелско посвещение!
Практически семинар
Хармонизация на настояще, минало и бъдеще! Отработване на отрицателната карма на рода на бащата и рода на майката. Работа с личната карма. Изчистване на рода до първоизточника. Възстановяване на родовия потенциал. Активиране на родовите енергии и връзката с предците за помощ на себе си и на други членове на рода при проблемни жизнени ситуации и заболявания. Ключ към енергиите на рода. Ново виртуално раждане!
Практически семинар
Синтез от най-добрите световни антистресови техники! Бързо и 100% ефективно премахване на най-тежките емоционални проблеми като: стресове, страхове, фобии, панически атаки, депресии и други. Пълно възстановяване на нервната система и душевно равновесие! Работа със зависимости! Висока ефективност при работа с различни заболявания и жизнени проблеми! Работа с истинските първопричини на заболяванията на ниво лъжливи убеждения, негативни подсъзнателни програми и патологични виртуални образи Няма аналог в света!
Практически семинар
Хармоничен и взаимодопълващ се синтез от две уникални диагностични системи – биолокация (по авторски метод на С.Кузнецов) и мускулно тестване по метода на приложната кинезиология. Изкуство за диагностика на аурата, чакрите, енергийните канали, органите и системите на организма, за определяне на първопричините на заболяванията. Енергийна регресия в миналото. Кармична регресия. Определяне съвместимостта с други хора. Тестване и подбор на лекарства, БАД, хранителни продукти и други. Диагностика на жизнени ситуации и изкуството за определяне на единственото правилно решение в трудни случаи!
Практически семинар
Диагностика и ефективни методи за премахване на енергоинформационните поражения на аурата – чуждородни негативни мисъл-форми, уроки, магии, проклятия, различни черномагически въздействия, програмирания, обсебвания и т.н., които са една от главните причини за заболяванията на човек и причина за неговите жизнени проблеми! Уникални енергийни, древнославянски и древножречески практики! Техники за поставянe на стопроцентова защита!
Практически семинар
/Мануална терапия на вътрешните органи/ Уникална система на древно славянско целителство, възродена от дълбините на древността от Московския професор по нетрадиционна медицина Огулов А.Т. Точна диагностика на състоянието на вътрешните органи с помощта на особена система от палпации и бързо възстановяване на функциите им с помощта на специални физически манипулации/масаж, натиск, вибрации и др./. Супер ефективна система, водеща до мощно оздравително и подмладяващо действие на целия организъм! Работа с други хора и самоизцеление Няма аналог в света!....
Практически тренинг
Уникален синтез от проверени в практиката психологически и езотерични методи, гарантиращи въвеждането на ред във всички сфери на Вашия живот, създаване на хармонични отношения с околните хора и привличане на благополучие и успех в живота Ви! Практиките и знанията са способни да направят революция в живота Ви!
Практически тренинг
Още от древността са известни знанията за закона на паричната енергия, уникална древна практика за включване към финансовия егрегор, мощен по своето действие древножречески ритуал и внедряване на мощни позитивни подсъзнателни програми, задължително могат да подобрят Вашето финансово и материално благополучие, независимо от това в какви условия и обстоятелства се намирате сега!
Практически семинар
Този семинар, дори и за толкова кратко време, дава и на неподготвения човек, не само достатъчно разбиране на основните канони на източната медицина, но му дава прост и ефективен метод за диагностиката и лечението на най-важната енергийна система на организма - енергийните канали (меридианите).
Практически тренинг
Увлекателно пътешествие в дълбините на собственото подсъзнание, криещо в себе си тайните на миналите ни въплъщения, преминаващо в сериозна отработка на тези „духовни грешки“, които са станали скрити кармични причини за настоящи заболявания и жизнени проблеми! Именно така, поправяйки миналото, ние сме способни много да променим настоящето и бъдещето! Вие можете да проведете такава кармична терапия самостоятелно или с друг човек без да го въвеждате в транс или хипноза !
Курс-посвещение
Оригинален вариант на древноатлантийска система за изцеление на Тялото, Душата и Духа с космически и духовни енергии. Дистанционно целителство, включващо резервите на подсъзнанието, лечение на животни, растения, работа с проблемни жизнени ситуации, хармонизиране на взаимоотношения и път към истинско духовно майсторство чрез работа с Духовен помощник! Посвещение на всяко ниво!
Курс-посвещение
Само за Рейки-Мастери на школа "Атлантис"
Новото духовно посвещение и използването на специални хилърски мантри дават възможност за провеждането на енергийни операции, с помощта на Духовния помощник. Висока ефективност при работа с тежки заболявания, с камъни във вътрешните органи, а също така и с туморни образувания.
Практически семинар
Само за Рейки-Мастери на школа "Атлантис"
Една от най-висшите степени на духовно майсторство, достъпно за човек благодарение на взаимодействието му с неговия Духовен помощник! Бърз и стабилен ефект дори и при сложни заболявания благодарение на многомерната работа с човека на ниво паралелни Вселени! Работа извън времето и пространството! Квантова трансформация на органи и системи с помощта на Духовния помощник и Висшите духовни Сили на Вселената – един от ключовете за мигновено изцеление! Квантова хомеопатия – бързо и ефективно решение на проблеми свързани с биохимията на организма! Методи на квантова терапия за изцеление на животни, растения, изчистване на пространството, за корекция на проблемни жизнени ситуации и позитивно програмиране на бъдещето!
Практически семинар
Само за Рейки-Мастери на школа "Атлантис"
Ексклузивна технология, създадена от мен на базата на информация, получена от Акашовите записи, а също и на основата на определени магически действия, усетени от мен от моя Духовен помощник. Виртуалното преместване в пространството на минали или бъдещи въплащения за възприемане (акумулиране) оттам на енергиите на изобилието в най-различни нейни форми и проявления (финансова енергия, енергия на здравето, необходими качества, способности, необходим опит и т.н. в зависимост от поставените цели) и интеграцията им в живота ви! Няма аналог в света!
Ритуал
Група от посветени Мастери, работейки като проводници на чисти живи Ангелски енергии, ще проведат с Вас абсолютно уни
Практически тренинги и лекции
*Торсионни полета и единно поле на Вселената *Четири стадия на живота и смъртта на човека *Квантовата матрица и ключ към изпълняване на желанията *Кармичен план на душата