Варна

Събитие Дата Място Контакти
Ангели на Атлантида 1-во ниво

Курс-посвещение

10/10/2019, 18:00 ч. до 21:00 ч. Варна
Център за духовно развитие РОЗЕА - ул. Архимандрит Филарет, №6
За записване за семинар или допълнителна информация:
0898 465 563 - Петинка Стефанова
0888 726 450 - Димитър Димитров
Ментална терапия 1-во ниво

Практически семинар

11/10/2019, 18:00 ч. до 21:00 ч. Варна
Център за духовно развитие РОЗЕА - ул. Архимандрит Филарет, №6
За записване за семинар или допълнителна информация:
0898 465 563 - Петинка Стефанова
0888 726 450 - Димитър Димитров
Ментална терапия 1-во ниво

/продължение/

12/10/2019, 10:00 ч. до 21:00 ч. Варна
Център за духовно развитие РОЗЕА - ул. Архимандрит Филарет, №6
За записване за семинар или допълнителна информация:
0898 465 563 - Петинка Стефанова
0888 726 450 - Димитър Димитров
Ангели на Атлантида 1-во ниво

/продължение/

13/10/2019, 10:00 ч. до 20:00 ч. Варна
Център за духовно развитие РОЗЕА - ул. Архимандрит Филарет, №6
За записване за семинар или допълнителна информация:
0898 465 563 - Петинка Стефанова
0888 726 450 - Димитър Димитров